Golongan Manusia Yang Di Doakan Malaikat

Golongan manusia yang didoakan oleh Malaikat. kedua belas golongan manusia tersebut diantaranya sebagai berikut;

.     1.   Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan kebaikan kepada manusia

Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada apa yang  dilakukannya. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu akan dimohonkan ampunan untuknya oleh semut, makhluk yang ada dilangit dan dibumi, sampai ikan-ikan besar di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham melainkan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak (H.R Abu Daud dan At-Tirmidzi)

 Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, serta ikan-ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia (H.R At-Tirmidzi)

2.      Orang yang menjenguk orang sakit

Dari ali R.A, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim pun yang membesuk muslim yang sakit pada waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat mendo’akan hingga dia masuk waktu sore. Dan tidaklah dia membesuknya waktu sore, kecuali 70.000 malaikat mendo’akannya hingga dia masuk waktu pagi dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang siap dipetik disurga (H.R At-Tirmidzi)

3.      Orang yang berinfak

Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda: Tiada hari dimana manusia memasuki waktu pagi dihari itu melainkan ada 2 malaikat turun, yang satu berkata; Ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak, sedangkan yang lain berkata; Ya Allah berilah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (H.R Mutafaqun alaih)

 4.      Orang yang mendo’akan saudaranya tanpa sepengatahuan orang yang di do’akan itu

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya do’a orang islam bagi saudaranya di tempat yang jauh adalah mustajab. Didekat kepalanya terdapat malaikat yang bertugas setiap saat ia berdo’a yang baik untuk saudaranya, malaikat membaca; aamiin (semoga terkabulkan apa yang engkau ucapkan) dan bagimu seperti apa yang engkau ucapkan. (H.R Bukhari dan Ahmad)

 5.      Orang yang menyambung shaf shalat berjamaah, tidak membiarkan shaf yang kosong.

Dari Jabir bin Samurai R.A beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:  Tidakkah kalian bershaf/berbaris sebagaimana para malaikat bershaf / berbaris di sisi Rab-Nya, maka kami bertanya: Wahai Rasulullah SAW, bagaimana para malaikat bershaf di sisi Tuhan mereka?” Beliau bersabda: “Mereka menyempurkan shaf-shaf mereka yang pertama dan merapatkan barisan. (H.R Muslim)

6.      Orang yang sedang makan sahur

Sungguh Allahu’ Azza wa jalla dan para malaikat-Nya bersalawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. (HR Ahmad)

 7.      Orang yang tidur dalam keadaan bersuci

Dari Abdullah bin ‘Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dia tidak akan hingga malaikat berdoa, “Ya Allah ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci (HR Ibnu Hibban)

 8.      Orang yang duduk menunggu waktu shalat dan tetap duduk sesudah shalat

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Para malaikat itu senantiasa bersalawat untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat shalatnya yang dia shalat di dalamnya selama ia tidak berhadas. Pada malaikat berdoa: ‘Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia’ (HR Bukhari)

 9.      Orang yang mengerjakan shalat shubuh dan Ashar

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Malaikat malam dan malaikat siang datang bergantian kepada kalian, mereka berkumpul pada shalat shubuh dan shalat ashar, kemudian naiklah malaikat yang telah bertugas malam ditengah-tengah kalian lalu Allah bertanya kepada mereka: ‘Padahal Dia lebih mengetahui tentang mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab: ‘Kami meninggalkan mereka ketika mereka shalat dan kami mendatangi mereka ketika mereka sedang shalat (HR Mutafaqun alaih)

 10.   Lelaki yang berada di shaf pertama dan kedua ketika shalat berjamaah

Sungguh Allah dan para  malaikat-Nya bersalawat kepada orang-orang di shaf-shaf terdepan dalam shalat (HR Abu Daud)

 11.  Orang yang ucapan ‘Aamiin’ nya bersamaan dengan ‘Aamiin’ nya malaikat

Jika imam membaca ‘ghairil maghdhubi ‘alaihim waladh dhalin’ ucapkanlah ‘aamiin’. Karena siapa yang ucapan aamiin nya itu bertepatan dengan malaikat, ia akan diampuni dosa nya telah lalu. (HR Bukhari Muslim)

 12.  Orang yang bertaubat

Malaikat-malaikat pemikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabnya, beriman kepada-Nya dan memintakan ampun bagi orang-orang beriman, seraya berdoa: Ya Rabb kami rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Periharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala (Q

Posting Komentar